fbpx

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Blue Tooth

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Blue Tooth

Màu Blue Tooth cho tôn lợp từ PEB Steel.

BMT: 0.42 mm
APT: 0.50 mm

Đặc tính sản phẩm

  • BMT: 0.42 mm
  • APT: 0.50 mm

Thêm thông tin
về sản phẩm này

TÌM HIỂU THÊM

Các giải pháp của chúng tôi