fbpx

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Alumin

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Alumin

Màu Alumin cho tôn lợp nhà thép tiền chế từ PEB Steel.

BMT: 0.42 mm
APT: 0.50 mm

Thêm thông tin
về sản phẩm này

TÌM HIỂU THÊM

Các giải pháp của chúng tôi