fbpx

Màu Alumin cho tôn lợp nhà thép tiền chế từ Pebsteel.

BMT: 0.42 mm
APT: 0.50 mm

Đặc tính nổi bật

banner
features
features
features
features

Thêm thông tin về sản phẩm này?

LIÊN HỆ ĐÓNG
logo-switcher

Chọn khu vực & ngôn ngữ

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và
dự án của Pebsteel.

Đến website
logo

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và dự án của Pebsteel.

Pebsteel toàn cầu