fbpx

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Opal Green

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Opal Green

Màu Opal Green cho tôn lợp từ PEB Steel

BMT: 0.42 mm
APT: 0.50 mm

Thêm thông tin
về sản phẩm này

TÌM HIỂU THÊM

Các giải pháp của chúng tôi