Công Ty TNHH Nhà Thép PEB (“Pebsteel”) cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân của người truy cập.

Với trang web này, Pebsteel có cơ hội nhận những thông tin cá nhân của người truy cập thông qua yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cũng như các bảng tin điện tử của Pebsteel.

Để việc bảo mật thông tin của người truy cập tốt hơn, Pebsteel cung cấp Chính sách Bảo mật như sau. Pebsteel sẽ ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người truy cập trong khả năng cao nhất.

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, tuổi, số điện thoại, địa chỉ e-mail, bất kỳ thông tin nhận diện hoặc bất kỳ thông tin nào cụ thể về người truy cập.

Cách Pebsteel thu thập thông tin cá nhân của người truy cập

Mỗi khi thu thập thông tin cá nhân của người truy cập trên trang web này, Pebsteel luôn cho người truy cập biết rõ mục đích.

Nếu người truy cập không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho Pebsteel, người truy cập có thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi từ chối gửi thông tin cá nhân, người truy cập có thể không sử dụng được một số tính năng trên trang web.

Nếu người truy cập không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho Pebsteel, người truy cập có thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi từ chối gửi thông tin cá nhân, người truy cập có thể không sử dụng được một số tính năng trên trang web.

Cách Pebsteel sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập

Pebsteel chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu của người truy cập liên quan đến sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Pebsteel ; để phản hồi những yêu cầu liên hệ của người truy cập; và để đề xuất cho người truy cập các sản phẩm, chương trình và dịch vụ mà Pebsteel tin rằng người truy cập có thể quan tâm. Pebsteel cũng có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ với người truy cập. Pebsteel sẽ thông báo đến người truy cập trong trường hợp muốn sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập vào những mục đích khác. Nếu không đồng ý, người truy cập có thể từ chối việc cho phép Pebsteel sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Không tiết lộ thông tin cá nhân của người truy cập cho bên thứ ba

Pebsteel không tiết lộ, chuyển nhượng hoặc cho mượn thông tin cá nhân của người truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

  1. Khi Pebsteel có sự cho phép của người truy cập.
  2. Khi các công ty trực thuộc Pebsteel, công ty con, nhà phân phối hoặc các cơ quan cần thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu từ người truy cập.
  3. Khi Pebsteel cần chuyển thông tin cá nhân của người truy cập đến các công ty đối tác của Pebsteel và đã có một thỏa thuận với Pebsteel trong việc bảo mật thông tin của người truy cập.
  4. Khi thông tin cá nhân của người truy cập được chuyển hóa thành thông tin không mang nhận dạng cá nhân nhằm mục đích thống kê dữ liệu.
  5. Trong các trường hợp khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng hoặc tài sản.
  6. Trong trường hợp Pebsteel được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người truy cập theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi Chính sách Bảo mật

Pebsteel có thể điều chỉnh nội dung Chính sách Bảo mật cho trang web này. Bất kỳ sửa đổi nào trong nội dung Chính sách Bảo mật cũng sẽ được cập nhật trên trang web của Pebsteel một cách nhanh chóng.

Giải đáp thắc mắc và Liên hệ

Pebsteel chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm cũng như dịch vụ công nghệ chuyên biệt để xử lý mọi yêu cầu của người truy cập trên trang web. Nếu người truy cập có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào, vui lòng để lại thông tin cho Pebsteel tại trang: https://pebsteel.com/vi/lien-he/