fbpx

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Nông nghiệp và Trang trại
Địa điểm Indonesia
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.