fbpx

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Nhà Kho Chứa Sản Phẩm Nông Sản (Indonesia)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Nông nghiệp và Trang trại
Chủ đầu tư PT. Sentral Grain Terminal (FKS Group)
Địa điểm Indonesia
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.