fbpx

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam) 2016

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Dệt may và May mặc
Diện tích / Trọng lượng 30.000 sqm / 534 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.