fbpx

Kết quả tìm kiếm

346 kết quả

Pebsteel K Nim 28 Năm Thành Lp
<p>Tháng 11/2022 đánh du chng đưng 28 năm phc v ca công ty Pebsteel vi nhiu thành tu trong ngành Nhà thép tin chế và Kết cu thép.</p>
Nhà thép tin chế là gì? Giá xây nhà tin chế (Mi Nht)
<p>Nhà tin chế (PEB) hin nay ngày càng ph biến trong các công trình dân dng bi nhng ưu đim vưt tri so vi nhà bê tông ct thép truyn thng. Thi gian thi công nhà thép nhanh, tính bn vng và tính linh hot ca loi công trình này đáp ng đưc đa dng [&hellip;]</p>
Mu Thiết Kế Xây Dng Nhà Xưng Công Nghip Đp Nht 2023
<p>Xu hưng xây dng nhà xưng bê tông ct thép hin nay đang dn đưc thay thế bi gii pháp s dng khung thép. Vy cách thiết kế xây dng nhà xưng công nghip bng thép tin chế có ưu đim gì? Quy trình thi công như thế nào? Cùng Pebsteel tìm hiu chi tiết [&hellip;]</p>
Báo Giá Thi Công Nhà Thép Tin Chế Mi Nht 2023 
<p>Nhà thép tin chế là mt gii pháp ưu vit cho khách hàng khi có nhu cu xây dng nhà xưng, nhà kho, nhà máy hay các công trình khác. Trong ngành xây dng, vic có đưc báo giá chính xác và cp nht là quan trng đ giúp doanh nghip đnh hình kế hoch [&hellip;]</p>
Các Loi Mái Canopy Nhà Xưng Và ng Dng 
<p>Mái Canopy trong nhà xưng, hay còn gi là mái đón hoc mái che, là b phn vô cùng quan trng, có vai trò bo v nhà xưng khi nng mưa, đng thi làm tăng tính thm m cho công trình. Cùng Pebsteel tìm hiu v các loi mái Canopy nhà xưng cũng như ng [&hellip;]</p>
Quy Trình Lp Dng Nhà Xưng Công Nghip Chi Tiết 
<p>Ngày nay, nhu cu lp dng nhà xưng công nghip đang dn tr nên ph biến. Tuy nhiên, nhiu ch đu tư vn chưa tht s nm rõ toàn b quá trình đ tin giám sát và qun lý nhà thu thi công. Cùng Pebsteel tìm hiu quy trình lp dng nhà xưng công nghip [&hellip;]</p>
Xây Dng Nhà Xưng Thép Tin Chế 2023 
<p>Vi ưu đim tiết kim thi gian và chi phí thi công, nhà xưng thép tin chế dn tr thành s la chn hàng đu ca nhiu ch doanh nghip. Cùng Pebsteel tìm hiu v kết cu, quy trình xây dng và nhiu thông tin hu ích liên quan đến xây dng nhà xưng thép [&hellip;]</p>
Kết Cu Thép Sàn 1 Lp Và Cách B Trí Chun Nht 
<p>Hin nay, thép sàn 1 lp đưc ng dng nhiu trong đi đa s các công trình như các tòa nhà công nghip, thương mi hoc dân dng có khi lưng và ti trng cao. Cùng Pebsteel tìm hiu v kết cu thép sàn 1 lp cũng như cách b trí chun nht trong bài [&hellip;]</p>
Ưu Đim Ca Kết Cu Thép 
<p>Kết cu thép đưc xem là gii pháp ưu vit do đưc áp dng công ngh tiên tiến và đáp ng đưc nhng yêu cu kht khe ca th trưng. Vì thế, xây dng nhà xưng, nhà kho công nghip hay các công trình khác bng kết cu thép ngày càng đưc ưa chung bi [&hellip;]</p>
Lp Dng Kết Cu Thép, Nhà Thép Tin Chế 
<p>Lp dng kết cu thép là bưc cui cùng trong toàn b quy trình Thiết kế Sn xut Lp dng. Bưc này cũng là bưc quyết đnh liu công trình có đm bo đt đưc hiu qu cao nht hay không. Cùng Pebsteel tìm hiu v các nguyên tc và quy trình lp [&hellip;]</p>
Liên Kết Bu Lông Trong Kết Cu Thép 
<p>Trong kết cu thép, liên kết bu lông là thành phn đóng vai trò vô cùng quan trng. Công dng ca liên kết bu lông là ghép ni, lp ráp và liên kết các chi tiết thành các h thng khi và khung giàn. Bu lông kp cht các chi tiết vi nhau theo nguyên [&hellip;]</p>
LIÊN HỆ ĐÓNG
logo-switcher

Chọn khu vực & ngôn ngữ

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và
dự án của Pebsteel.

Đến website
logo

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và dự án của Pebsteel.

Pebsteel toàn cầu