fbpx

Kết quả tìm kiếm

387 kết quả

Pebsteel K Nim 28 Năm Thành Lp
<p>Tháng 11/2022 đánh du chng đưng 28 năm phc v ca công ty Pebsteel vi nhiu thành tu trong ngành Nhà thép tin chế và Kết cu thép.</p>
La Chn Công Ty Nhà Thép Tin Chế Tt Nht
<p>Nhà thép tin chế đang là hình thc xây dng rt đưc ưa chung, đc bit vi nhng công trình có quy mô ln như nhà xưng, chung tri, nhà cao tng, Không ít ch đu tư s t lên kế hoch và s dng dch v t các đơn v xây dng nh l, [&hellip;]</p>
Thép Hp Kim Là Gì? Đc Đim Và ng Dng Ca Thép Hp Kim
<p>Trong xây dng, thép là loi vt liu đưc ng dng rt ph biến bi nó đáp ng đưc nhiu yêu cu như trng lưng nh, đ bn cao cũng như chu lc tt. Trên th trưng hin nay có rt nhiu loi thép khác nhau như thép hình, thép hp kim, thép m km, [&hellip;]</p>
Thép Hình Là Gì? Các Loi Thép Hình Và Đc Đim
<p>Thép là loi vt liu đưc ng dng rt nhiu trong lĩnh vc xây dng bi nhiu ưu đim vưt tri. Ngày nay có rt nhiu loi thép trên th trưng như thép hp, thép tm, thép hình, thép dây, v.v. Trong đó, thép hình là loi thép đưc ng dng cc k ph biến. [&hellip;]</p>
Cách B Trí Thép Sàn 2 Lp Đúng Tiêu Chun
<p>Vi tt c mi loi công trình, sàn là b phn cc k quan trng, bi đây là kết cu chu lc chính cho toàn b tòa nhà. Hin nay, kết cu thép sàn 2 lp đưc nhiu ch đu tư la chn nh đ bn cao và kh năng chu ti tt. Tuy nhiên, [&hellip;]</p>
Khu Đ Nhà Xưng Là Gì Và Các Khái Nim Liên Quan
<p>Trong quá trình xây dng nhà xưng, có rt nhiu thông s quan trng mà ch đu tư cn phi lưu ý, mt trong s đó là khu đ nhà xưng. Vy khu đ nhà xưng là gì? Hãy cùng Pebsteel tìm hiu thông tin chi tiết ngay trong bài viết sau đây. Xem thêm: [&hellip;]</p>
Tìm Hiu Cu To Cu Trc Dm Đơn Và Thông S K Thut
<p>Cu trc dm đơn hin đang đưc ng dng ph biến trong các nhà máy và công xưng hin nay. Đây là mt thiết b không th thiếu trong vic nâng và h các hàng hóa có trng lưng khác nhau. Hãy cùng Pebsteel tìm hiu v cu to cu trc dm đơn và các [&hellip;]</p>
Tìm Hiu Các Loi Kết Cu Ct Thép Hin Nay
<p>Trong các công trình nhà công nghip, ct thép đóng vai trò cc k quan trng. Kết cu này đưc chế to đ chu đng và chng li áp lc t các ti trng phía trên, đng thi đm nhn vai trò chính trong vic nâng đ công trình. Hãy cùng Pebsteel tìm hiu [&hellip;]</p>
Quy Trình Thi Công Va Chng Cháy Kết Cu Thép
<p>Đ vưt qua đưc các tiêu chun kim đnh phòng cháy cha cháy (PCCC), nhiu ch đu tư đã la chn phương án thi công va chng cháy kết cu thép. Đây là gii pháp đáp ng đưc các yêu cu v PCCC theo ngh đnh s 136/2020/NĐ-CP. Hãy cùng Pebsteel tìm hiu chi tiết [&hellip;]</p>
Mu Nhà Xưng Kết Cu Thép Cht Lưng 2023
<p>Vi nhiu ưu đim vưt tri, nhà xưng kết cu thép đưc ng dng trong rt nhiu lĩnh vc sn xut hin nay. Mu nhà xưng phù hp không ch cn đáp ng v mt công năng mà còn phi đm bo tính thm m cao. Cùng Pebsteel đim qua các mu nhà xưng kết [&hellip;]</p>
Tìm Hiu Kết Cu Vì Kèo Thép Hp
<p>Trong quá trình thc hin các d án xây dng, đc bit là trong vic xây dng cu trúc kèo thép, vì kèo thép hp là thành phn đưc s dng ph biến và đem li nhiu li ích cho công trình. Đ s dng đưc cu kin này, đòi hi ch thu phi có [&hellip;]</p>
Tìm Hiu V Kết Cu Thép Sàn 2 Lp
<p>Trong mi d án xây dng, sàn luôn đóng vai trò cc k quan trng, bi đây là b phn truyn ti và chu lc then cht. Thép sàn 2 lp đưc nhiu nhà đu tư tin tưng la chn bi nhiu ưu đim vưt bc, giúp nâng cao cht lưng công trình. Hãy cùng [&hellip;]</p>
LIÊN HỆ ĐÓNG
logo-switcher

Chọn khu vực & ngôn ngữ

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và
dự án của Pebsteel.

Đến website
logo

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và dự án của Pebsteel.

Pebsteel toàn cầu