fbpx

Kết quả tìm kiếm

353 kết quả

Kết Cu Chu Lc Và Nhng Thông Tin Cn Biết
<p>Trong xây dng công trình nói chung và công trình kết cu thép nói riêng, kết cu chu lc có vai trò vô cùng quan trng. Nó là nn tng đm bo cht lưng, duy trì đ bn, đ an toàn và tui th cho các d án. Tuy nhiên không phi doanh nghip nào [&hellip;]</p>
Quy Trình Xây Dng Nhà Máy Đt Chun
<p>Nhà máy công nghip là đa đim t chc sn xut ca doanh nghip. Vì vy, quá trình xây dng máy cn đm bo đúng yêu cu k thut và các tiêu chun nht đnh. Đây là cơ s quan trng đ đánh giá cht lưng ca công trình nhà máy. T đó, doanh nghip [&hellip;]</p>
Cu Trc Là Gì? Phân Loi Và ng Dng Trong Công Trình
<p>Hot đng ca các nhà máy xí nghip thưng có tính quy mô ln. Do đó, vic s dng thêm các thiết b, máy móc h tr quy trình sn xut là vic làm cn thiết và đưc nhiu doanh nghip quan tâm. Trong đó, cu trc là thiết b khá ph biến, xut hin [&hellip;]</p>
Máng Xi Là Gì? Các Loi Máng Xi Trên Th Trưng
<p>Máng xi là vt dng đưc s dng nhiu trong các công trình hin nay. Đây là ph kin thưng đi kèm khi lp đt mái nhà vi kh năng dn nưc tt. Vy c th thì máng xi là gì? Có nhng loi máng xi nào và vì sao cn s dng vt dng [&hellip;]</p>
Thiết Kế Nhà Công Nghip &#8211; Nhng Điu Cn Lưu Ý Khi Thi Công
<p>Đi vi doanh nghip, vic thiết kế nhà công nghip luôn là vn đ rt đưc chú trng. Tuy nhiên, không phi doanh nghip nào cũng hiu rõ v nhng tiêu chí quan trng trong quá xây dng và thi công. Trong bài viết này, Pebsteel s gi đến nhng thông tin tng quát nht [&hellip;]</p>
Ta Đàm Chuyên Đ Ti Trưng Đi Hc Bách Khoa TP.HCM
<p>ĐH Bách Khoa TP.HCM và Pebsteel có bui ta đàm Kết Cu Vưt Nhp Thép v/s Bê Tông D ng Lc: Thế Mnh và ng Dng.</p>
Dim Mái Tôn Là Gì? Nhng ng Dng Và Đc Đim Ni Bt
<p>Mái tôn là kiu mái nhà ph biến, đưc s dng trong nhiu công trình, nhà hin nay. Đ mái nhà kiên c và bn b theo năm tháng, ngoài la chn loi mái tôn phù hp, vic s dng thêm dim mái tôn là yêu cu rt cn thiết. Tuy ch là ph [&hellip;]</p>
Các Loi Vt Liu Làm Vách Nhà Tin Chế Bn Đp 
<p>Vi đc thù riêng, vách nhà tin chế s có nhng yêu cu đc bit v vt liu thi công. Nhng yêu cu này nhm mc đích to nên công trình nhà tin chế bn đp và chc chn. Cùng Pebsteel tìm hiu các loi vt liu chuyên dng thưng đưc dùng đ làm vách [&hellip;]</p>
Xây Dng Nhà Công Nghip Nhiu Tng
<p>Nhà công nghip nhiu tng ngày càng đưc ng dng rng rãi. Các doanh nghip có xu hưng la chn phát trin cơ s h tng theo loi hình này nhm ti ưu hiu qu và mc đích s dng.&nbsp; Ưu đim ca nhà công nghip nhiu tng đi vi doanh nghip Đưc đnh hưng [&hellip;]</p>
Tiêu Chun Thiết Kế &#038; Mu Nhà Xưng Đp Bng Khung Thép
<p>Tiêu chun đ đánh giá nhà xưng đp bao gm nhiu yếu t. Trong đó, các yếu t phi đm bo v thiết kế, k thut, công năng cùng yếu t thm m cho công trình. Cùng Pebsteel tìm hiu các tiêu chun đánh giá và nhng mu nhà xưng đp hin nay. Xem thêm: [&hellip;]</p>
LIÊN HỆ ĐÓNG
logo-switcher

Chọn khu vực & ngôn ngữ

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và
dự án của Pebsteel.

Đến website
logo

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và dự án của Pebsteel.

Pebsteel toàn cầu