fbpx

Nhà Máy Máy Bay (Pakistan)

Nhà Máy Máy Bay (Pakistan)

Nhà Máy Máy Bay (Pakistan)

Ứng dụng Nhà chứa máy bay
Nhóm ngành Khác
Diện tích / Trọng lượng 6.912 sqm / 838 mt
Địa điểm Pakistan
Năm 2011
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.