fbpx

Nhà Chứa Máy Bay – 128m Không Cột Giữa (Philippines)

Nhà Chứa Máy Bay – 128m Không Cột Giữa (Philippines)

Nhà Chứa Máy Bay - 128m Không Cột Giữa (Philippines)

Ứng dụng Nhà chứa máy bay
Nhóm ngành Nhà chứa máy bay và Xưởng đóng tàu
Diện tích / Trọng lượng 900 sqm / 1.686 mt
Địa điểm Philippines
Năm 2015
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.