fbpx

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Ứng dụng Nhà chứa máy bay
Nhóm ngành Khác
Địa điểm Pakistan
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.