fbpx

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Nhà Chứa Máy Bay (Pakistan)

Ứng dụngNhà chứa máy bay
Nhóm ngànhKhác
Địa điểmPakistan
Năm2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.