fbpx

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Kèo Lean – To

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Kèo Lean – To

Kèo Lean-To được định nghĩa là loại khung có vì kèo được lắp dựa vào tòa nhà, tường hoặc cột khác.

Đặc tính sản phẩm

  • Giải pháp tiết kiệm tối ưu khi cần mở rộng cấu trúc hoặc bổ sung vào công trình đã có sẵn
  • Gia công vật liệu và lắp dựng cực kỳ nhanh chóng.

Kèo Lean-To được xem là giải pháp giúp chủ đầu tư tối ưu ngân sách khi cần mở rộng hoặc trang bị thêm trên kết cấu xây dựng đã có sẵn, đặc biệt đối với các công trình kho chứa hàng hoặc tòa nhà văn phòng.

Kèo Lean-To được xem là giải pháp giúp chủ đầu tư tối ưu ngân sách khi cần mở rộng hoặc trang bị thêm trên kết cấu xây dựng đã có sẵn, đặc biệt đối với các công trình kho chứa hàng hoặc tòa nhà văn phòng.

Kèo Lean - To - 2 Kèo Lean - To - 2

Thêm thông tin
về sản phẩm này

TÌM HIỂU THÊM

Các giải pháp của chúng tôi