fbpx

Kèo Lean-To được định nghĩa là loại khung có vì kèo được lắp dựa vào tòa nhà, tường hoặc cột khác.

Đặc tính nổi bật

  • Giải pháp tiết kiệm tối ưu khi cần mở rộng cấu trúc hoặc bổ sung vào công trình đã có sẵn
  • Gia công vật liệu và lắp dựng cực kỳ nhanh chóng.
banner
features

Kèo Lean-To được xem là giải pháp giúp chủ đầu tư tối ưu ngân sách khi cần mở rộng hoặc trang bị thêm trên kết cấu xây dựng đã có sẵn, đặc biệt đối với các công trình kho chứa hàng hoặc tòa nhà văn phòng.

Thêm thông tin về sản phẩm này?

LIÊN HỆ ĐÓNG
logo-switcher

Chọn khu vực & ngôn ngữ

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và
dự án của Pebsteel.

Đến website
logo

Pebsteel toàn cầu

Xem tất cả thông tin doanh nghiệp, giải pháp và dự án của Pebsteel.

Pebsteel toàn cầu