fbpx

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Hệ Mái

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Hệ Mái

Hệ mái là một cấu trúc chỉ bao gồm kèo, xà gồ mái và tôn mái được thiết kế để lắp vào kết cấu đã có sẵn. Kết cấu có sẵn này thông thường được làm từ bê tông hoặc gạch xây.

Với những công trình sử dụng hệ mái của PEB Steel, phần kết cấu hỗ trợ (bằng bê tông hoặc gạch xây) sẽ được phụ trách bởi một đơn vị xây dựng khác và phải đảm bảo chịu được tải trọng từ hệ mái của PEB Steel. Đơn vị phụ trách này cũng cần đảm bảo kết cấu hỗ trợ của họ co thể kết hợp hoàn hảo với các bu lông kết nối của PEB Steel và phân bố tải trọng của hệ mái một cách thích hợp xuống phần móng công trình.

Với những công trình sử dụng hệ mái của PEB Steel, phần kết cấu hỗ trợ (bằng bê tông hoặc gạch xây) sẽ được phụ trách bởi một đơn vị xây dựng khác và phải đảm bảo chịu được tải trọng từ hệ mái của PEB Steel. Đơn vị phụ trách này cũng cần đảm bảo kết cấu hỗ trợ của họ co thể kết hợp hoàn hảo với các bu lông kết nối của PEB Steel và phân bố tải trọng của hệ mái một cách thích hợp xuống phần móng công trình.

Roof System - 2 Roof System - 2

Các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh do kích thước của kết cấu bê tông không chính các (tại cao độ kết nối với kèo) trong quá trình thi công. Dung sai cần thiết để đặt bu lông neo (± 5mm) cũng đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối.
Bề mặt tiếp giáp giữa kết cấu bê tông hoặc gạch xây với kết cấu thép phải được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các lỗi kỹ thuật phát sinh trong tương lai.

Các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh do kích thước của kết cấu bê tông không chính các (tại cao độ kết nối với kèo) trong quá trình thi công. Dung sai cần thiết để đặt bu lông neo (± 5mm) cũng đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối.
Bề mặt tiếp giáp giữa kết cấu bê tông hoặc gạch xây với kết cấu thép phải được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh các lỗi kỹ thuật phát sinh trong tương lai.

Roof System - 3 Roof System - 3

Kết cấu hệ mái không phải là giải pháp tối ưu ngân sách khi so sánh với công trình được làm hoàn toàn bằng thép tiền chế, đặc biệt là công trình có gian rộng. Với một công trình hoàn toàn bằng thép tiền chế, mọi áp lực và tải trọng được phân bố đồng đều và tối ưu trên các khung nhà, giúp cho toàn bộ kết cấu được nhẹ hơn, cân bằng hơn và có thể tiết kiệm ngân sách. Trong khi đó, các áp lực và tải trọng trong công trình chỉ sử dụng hệ mái bằng thép tiền chế sẽ tập trung phần lớn ở khu vực trung tâm vì kèo, đòi hỏi phải sử dụng kèo nặng hơn, gây tốn kém vật liệu hơn.

Kết cấu hệ mái không phải là giải pháp tối ưu ngân sách khi so sánh với công trình được làm hoàn toàn bằng thép tiền chế, đặc biệt là công trình có gian rộng. Với một công trình hoàn toàn bằng thép tiền chế, mọi áp lực và tải trọng được phân bố đồng đều và tối ưu trên các khung nhà, giúp cho toàn bộ kết cấu được nhẹ hơn, cân bằng hơn và có thể tiết kiệm ngân sách. Trong khi đó, các áp lực và tải trọng trong công trình chỉ sử dụng hệ mái bằng thép tiền chế sẽ tập trung phần lớn ở khu vực trung tâm vì kèo, đòi hỏi phải sử dụng kèo nặng hơn, gây tốn kém vật liệu hơn.

Roof System - 4 Roof System - 4

Thêm thông tin
về sản phẩm này

TÌM HIỂU THÊM

Các giải pháp của chúng tôi