fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng (Việt Nam)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Vật liệu xây dựng
Địa điểm Việt Nam
Năm 2017
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.