fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Thuốc Lá (Philippines)

Nhà Máy Sản Xuất Thuốc Lá (Philippines)

Nhà Máy Sản Xuất Thuốc Lá (Philippines)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Hàng tiêu dùng
Địa điểm Philippines
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.