fbpx

Nhà Kho (Thái Lan)

Nhà Kho (Thái Lan)

Nhà Kho (Thái Lan)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Thực phẩm và Đồ uống
Chủ đầu tư United Foods Plc.
Diện tích / Trọng lượng 17,28 sqm / 620 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2011
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.