fbpx

Đốc Công Tổ Cắt

Mục tiêu công việc

 • Đạt kế hoạch sản xuất theo lịch sản xuất được giao với chất lượng cao và sản lượng mục tiêu
 • Giám sát bộ phận chuẩn bị vật tư và hoàn thành công việc sản xuất, tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm.

Mô tả công việc

 • Nhận kế hoạch sản xuất từ giám sát sản xuất, theo dõi kết quả sản xuất, bảo đảm theo dõi kế hoạch giao hàng
 • Kiểm tra sản lượng hằng ngày và máy móc thiết bị trong các ca sản xuất
 • Đảm bảo thành phẩm đáp ứng yêu cầu chuẩn của Công ty và khách hang cũng như các mã ứng dụng
 • Có trách nhiệm ký báo cáo NCR phát sinh bởi QC, phối hợp với QC để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất, khắc phục NCR nếu có
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc, nắm rõ về tình trạng hư hỏng của máy
 • Sắp xếp nhân sự để duy trì hết công suất hoạt động của máy móc, thiết bị, báo cáo tình trạng máy hỏng
 • Đề suất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Giám sát sản xuất Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác
 • Duy trì hệ thống 5S, ISO và lưu trữ tài liệu theo bộ phận. Lập báo cáo sản xuất và vật tư
 • Phát triển các phương pháp mới trong việc cải tiến chất lượng và năng suất sản xuất.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học kỹ thuật chuyên ngành Cơ Khí (Cắt/Hàn/Lắp) 3-5 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí đốc công Cutting
 • Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật, CNC
 • Ưu tiên biết sử dụng vi tính văn phòng
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building

Mục tiêu công việc

 • Đạt kế hoạch sản xuất theo lịch sản xuất được giao với chất lượng cao và sản lượng mục tiêu
 • Giám sát bộ phận chuẩn bị vật tư và hoàn thành công việc sản xuất, tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm.

Mô tả công việc

 • Nhận kế hoạch sản xuất từ giám sát sản xuất, theo dõi kết quả sản xuất, bảo đảm theo dõi kế hoạch giao hàng
 • Kiểm tra sản lượng hằng ngày và máy móc thiết bị trong các ca sản xuất
 • Đảm bảo thành phẩm đáp ứng yêu cầu chuẩn của Công ty và khách hang cũng như các mã ứng dụng
 • Có trách nhiệm ký báo cáo NCR phát sinh bởi QC, phối hợp với QC để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất, khắc phục NCR nếu có
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc, nắm rõ về tình trạng hư hỏng của máy
 • Sắp xếp nhân sự để duy trì hết công suất hoạt động của máy móc, thiết bị, báo cáo tình trạng máy hỏng
 • Đề suất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Giám sát sản xuất Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác
 • Duy trì hệ thống 5S, ISO và lưu trữ tài liệu theo bộ phận. Lập báo cáo sản xuất và vật tư
 • Phát triển các phương pháp mới trong việc cải tiến chất lượng và năng suất sản xuất.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học kỹ thuật chuyên ngành Cơ Khí (Cắt/Hàn/Lắp) 3-5 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí đốc công Cutting
 • Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật, CNC
 • Ưu tiên biết sử dụng vi tính văn phòng
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building
Việc làm mới nhất

Tổ Trưởng Tổ Hàn Tự Động

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật