fbpx

Trung Tâm Quản Lý Vật Liệu Dầu Khí (Ấn Độ)

Trung Tâm Quản Lý Vật Liệu Dầu Khí (Ấn Độ)

Trung Tâm Quản Lý Vật Liệu Dầu Khí (Ấn Độ)

Ứng dụng Cung cấp vật liệu
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Diện tích / Trọng lượng 22.727 sqm / 1.008 mt
Địa điểm Ấn Độ
Năm 2006
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.