fbpx

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Ứng dụng Kho lạnh
Nhóm ngành Logistics
Chủ đầu tư CJ Logistics
Diện tích / Trọng lượng 18,216 sqm / 645 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.