fbpx

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Logistics
Chủ đầu tư Ticon Industrial Connection Public Co., Ltd.
Diện tích / Trọng lượng 24,3 sqm / 570 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2008
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.