fbpx

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Trung Tâm Kho Vận (Thái Lan)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Logistics
Diện tích / Trọng lượng 24,3 sqm / 570 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2008
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.