fbpx

Trang Trại Nuôi Bò (Việt Nam)

Trang Trại Nuôi Bò (Việt Nam)

Trang Trại Nuôi Bò (Việt Nam)

Ứng dụng Chuồng trại
Nhóm ngành Nông nghiệp và Trang trại
Diện tích / Trọng lượng 29.000 sqm / 553 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2010
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.