fbpx

Nhà Trưng Bày Xe Hơi (Philippines)

Nhà Trưng Bày Xe Hơi (Philippines)

Nhà Trưng Bày Xe Hơi (Philippines)

Ứng dụng Showroom
Nhóm ngành Máy móc, Ô tô và Phụ tùng thay thế
Diện tích / Trọng lượng 15.000 sqm / 1.000 mt
Địa điểm Philippines
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.