fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Xe Điện (Thái Lan)

Nhà Máy Sản Xuất Xe Điện (Thái Lan)

Nhà Máy Sản Xuất Xe Điện (Thái Lan)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Máy móc, Ô tô và Phụ tùng thay thế
Diện tích / Trọng lượng 28,8 sqm / 885 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2019
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.