fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Điện Tử (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Điện Tử (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Điện Tử (Việt Nam)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Điện năng và Chiếu sáng
Diện tích / Trọng lượng 23.457 sqm / 934 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2006
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.