fbpx

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc (Việt Nam)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Dệt may và May mặc
Chủ đầu tư Nam Tai International Co. Ltd
Địa điểm Việt Nam
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.