fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Hóa Chất (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Hóa Chất (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Hóa Chất (Việt Nam)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Chủ đầu tư Petrovietnam Bio Fuels Jsc.
Diện tích / Trọng lượng 12.751 sqm / 754 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2010
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.