fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng (Việt Nam)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Hàng tiêu dùng
Diện tích / Trọng lượng 13.210 sqm / 742 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.