fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phẩm (Philippines)

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phẩm (Philippines)

Nhà Máy Sản Xuất Dược Phẩm (Philippines)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Y - Dược
Diện tích / Trọng lượng 13.200 sqm / 610 mt
Địa điểm Philippines
Năm 2014
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.