fbpx

Nhà Kho (Thái Lan)

Nhà Kho (Thái Lan)

Nhà Kho (Thái Lan)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Vật liệu xây dựng
Diện tích / Trọng lượng 115,2 sqm / 3,029 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2012
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.