fbpx

Nhà Chứa Than Cho Dự Án Nhiệt Điện (Indonesia)

Nhà Chứa Than Cho Dự Án Nhiệt Điện (Indonesia)

Nhà Chứa Than Cho Dự Án Nhiệt Điện (Indonesia)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Diện tích / Trọng lượng 30.580 sqm / 1.132 mt
Địa điểm Indonesia
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.