fbpx

Nhà Chứa Nhiên Liệu Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Thái Lan)

Nhà Chứa Nhiên Liệu Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Thái Lan)

Nhà Chứa Nhiên Liệu Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Thái Lan)

Ứng dụng Nhà máy điện
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Diện tích / Trọng lượng 12,096 sqm / 546 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2012
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.