fbpx

Khung Mái Che Sân Vận Động (Philippines)

Khung Mái Che Sân Vận Động (Philippines)

Khung Mái Che Sân Vận Động (Philippines)

Ứng dụng Cơ sở hạ tầng (Sân vận động / Cầu / Trạm biến áp / Sân bay / ...)
Nhóm ngành Cơ sở hạ tầng (Sân vận động / Cầu / Trạm biến áp / Sân bay / ...)
Diện tích / Trọng lượng 8.640 sqm / 797 mt
Địa điểm Philippines
Năm 2017
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.