fbpx

Kho Chứa Hàng (Nhật Bản)

Logistics Center (Japan)

Kho Chứa Hàng (Nhật Bản)

Ứng dụngKho vận
Nhóm ngànhLogistics
Địa điểmNhật Bản
Năm2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn
Chọn tệp
Đính kèm

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.