fbpx

Kho Chứa Hàng (Nhật Bản)

Logistics Center (Japan)

Kho Chứa Hàng (Nhật Bản)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Logistics
Địa điểm Nhật Bản
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.