Chuyển giao công nghệ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  • PEB Steel mong muốn hợp tác và chuyển giao công nghệ tới các nơi trên thế giới. Chúng tôi cam kết hỗ trợ về kế hoạch tiếp thị, kỹ thuật, hệ thống và công nghệ sản xuất tới các đối tác nhằm giúp các bạn liên tục phát triển.
  • PEB Steel ưu tiên cho các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà thép tiền chế. Đối tác được chọn sẽ trở thành Nhà phân phối tại khu vực mà mình quản lý.
  • Vui lòng gửi cho chúng tôi hồ sơ năng lực của bạn.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi email về: marketing@pebsteel.com.vn