Hệ Thống Kết Cấu Phụ

building

HỆ THỐNG KẾT CẤU PHỤ

 

Điểm mạnh của kết cấu nhà thép tiền chế nằm ở khả năng kết hợp nhiều hệ thống phụ có cấu trúc lớn sử dụng các thành phần tiêu chuẩn với phương pháp thiết kế tiêu chuẩn để đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng

Wall Liner

Wall Liner

Framed Opening

Framed Opening

PebDek with Reinforcement

PebDek with Reinforcement

Portal Bracing

Portal Bracing

Staircase without Support

Staircase without Support

Reclaimer

Reclaimer

Conveyor System

Conveyor System

Hangar Door

Hangar Door

Galvanized Steel Grating

Galvanized Steel Grating

Composite Beam

Composite Beam

Grating - Handrail

Grating - Handrail

Pipe Rack

Pipe Rack

Galvanized Expanded Metal

Galvanized Expanded Metal

Huge Truss Jack Beam (48m long Column to Column)

Huge Truss Jack Beam (48m long Column to Column)

Mesh for Ridge Ventilation

Mesh for Ridge Ventilation

Composite Roof with Sub-Purlin

Composite Roof with Sub-Purlin

Partitions

Partitions

Composite Decking

Composite Decking

Multi level Crane Beam

Multi level Crane Beam

Staircase

Staircase

Hanging Pipes

Hanging Pipes

Roof Liner

Roof Liner

Conveyor

Conveyor

Catwalk

Catwalk

15m Bay Spacing

15m Bay Spacing

Tripper Beam

Tripper Beam

Column - Beam - Joist - Deck

Column - Beam - Joist - Deck

hethongketcauphu_zps1a05ef22