Hệ Thống Kết Cấu Phụ

building

HỆ THỐNG KẾT CẤU PHỤ

 

Điểm mạnh của kết cấu nhà thép tiền chế nằm ở khả năng kết hợp với nhiều thành phần phụ có cấu trúc lớn sử dụng các thành phần tiêu chuẩn với phương pháp thiết kế tiêu chuẩn để đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng

15m Bay Spacing

15m Bay Spacing

Wall Liner (PebLiner™)

Wall Liner (PebLiner™)

Staircase without Support

Staircase without Support

Grating Handrail

Grating Handrail

Reclaimer

Reclaimer

Catwalk

Catwalk

Conveyor

Conveyor

Mesh for Ridge Ventilatioin

Mesh for Ridge Ventilatioin

Portal Bracing

Portal Bracing

Piperack

Piperack

Multi-level Crane

Multi-level Crane

Column - Beam - Joist - Deck

Column - Beam - Joist - Deck

Sub-Purlin

Sub-Purlin

Huge Jack Beam (48m length Column to Column )

Huge Jack Beam (48m length Column to Column )

Framed Opening

Framed Opening

Hangar Door

Hangar Door

Composite Beam

Composite Beam

Galvanized Steel Grating

Galvanized Steel Grating

Hanging Pipe

Hanging Pipe

15m Bay Spacing Wall Liner (PebLiner™) Staircase without Support Grating Handrail Reclaimer Catwalk Conveyor Mesh for Ridge Ventilatioin Portal Bracing Piperack Multi-level Crane Column - Beam - Joist - Deck Sub-Purlin Huge Jack Beam (48m length Column to Column ) Framed Opening Hangar Door Composite Beam Galvanized Steel Grating Hanging Pipe

hethongketcauphu_zps1a05ef22