Khung Kèo Tiêu Chuẩn

building

Khung kèo tiêu chuẩn của PEB Steel

 

Các hệ thống khung kèo tiêu chuẩn được thể hiện ở bên dưới. Với các hệ thống khung đối xứng theo đường đỉnh mái và hệ thống khung nhiều cột giữa với chiều rộng nhà hoặc dộ dốc mái khác nhau. Tùy thuộc vào từng tính năng của các công trình, PEB Steel sẽ đưa ra các giải pháp hệ khung kèo phù hợp nhất cho khách hàng.

standard framing system
standard framing - clear span
standard framing - pebhybrid
standard framing - curved roof
standard framing - single slope
standard framing - multi span
standard framing - multi gable
standard framing - pebtruss
standard framing - roof system

Save