Tôn Mái, Tôn Tường, Tôn Sàn

building

TÔN MÁI, TÔN TƯỜNG, TÔN SÀN

 

PEB Steel cung cấp nhiều sự lựa chọn với nhiều loại tôn khác nhau về chức năng và đặc tính kỹ thuật. Dùng cho hệ mái, chúng tôi có loại tôn LokSeam® & PebSeam™ – là loại tôn không cần bắn vít khi thi công, giúp chống dột nước nhờ phương thức khóa và may 360°. Dùng cho hệ tường, chúng tôi sử dụng loại tôn PebWall™ nhằm giúp tăng độ cứng của tường, đạt tính thẩm mỹ rất cao. Cho hệ sàn, ứng dụng trong các công trình nhiều sàn, chúng tôi sử dụng loại tôn PebDek® đã được mạ kẽm, nhằm chống lại việc ăn mòn trong quá trình thi công và sử dụng.

Roof Sheeting (LokSeam®)

Roof Sheeting (LokSeam®)

Roof Sheeting (PebSeam128™)

Roof Sheeting (PebSeam128™)

Decking Sheeting (PebDek®)

Decking Sheeting (PebDek®)

Horizontal Wall Cladding (PebWall™)

Horizontal Wall Cladding (PebWall™)

Wall Cladding (PebWall™)

Wall Cladding (PebWall™)

Roof Sheeting (LokSeam®) Roof Sheeting (PebSeam128™) Decking Sheeting (PebDek®) Horizontal Wall Cladding (PebWall™) Wall Cladding (PebWall™)