Nhà Thép Tiền Chế

building

Nhà Thép Tiền Chế

 

Khung nhà thép tiền chế tiêu chuẩn gồm có phần: hệ khung cột và kèo, xà gồ (tường và mái) mạ kẽm, tôn tường và tôn mái, và các phụ kiện khác (diềm trang trí. , máng xối, cáp giằng mạ kẽm, thông gió đỉnh mái, etc)

Nhà Thép Tiền Chế tiêu chuẩn của PEB Steel

Nhà Thép Tiền Chế tiêu chuẩn của PEB Steel

Cột và Kèo

Cột và Kèo

Xà gồ mạ kẽm và Thanh giằng chéo xà gồ mạ kẽm

Xà gồ mạ kẽm và Thanh giằng chéo xà gồ mạ kẽm

Tôn tường, Ống xối, Máng xối, Lam gió, Cửa sổ

Tôn tường, Ống xối, Máng xối, Lam gió, Cửa sổ

Tôn mái, Tôn lấy sáng, và Thông gió đỉnh mái

Tôn mái, Tôn lấy sáng, và Thông gió đỉnh mái