Nhà Thép Tiền Chế

building

Nhà Thép Tiền Chế

 

Khung nhà thép tiền chế tiêu chuẩn gồm có phần: hệ khung cột và kèo, xà gồ (tường và mái) mạ kẽm, tôn tường và tôn mái, và các phụ kiện khác (diềm trang trí. , máng xối, cáp giằng mạ kẽm, thông gió đỉnh mái, etc)

Pre-Engineered Buildings Standard of PEB Steel

Pre-Engineered Buildings Standard of PEB Steel

Column and Rafter

Column and Rafter

Galvanized Purlin and Galvanized Sag Arrestor

Galvanized Purlin and Galvanized Sag Arrestor

Wall Cladding, Downspout, Eave Gutter, Louver, and Sliding window

Wall Cladding, Downspout, Eave Gutter, Louver, and Sliding window

Roofing - Skylight - Ridge Ventilation

Roofing - Skylight - Ridge Ventilation

Pre-Engineered Buildings Standard of PEB Steel Column and Rafter Galvanized Purlin and Galvanized Sag Arrestor Wall Cladding, Downspout, Eave Gutter, Louver, and Sliding window Roofing - Skylight - Ridge Ventilation