Ứng Dụng Nhà Thép Tiền Chế

building

ỨNG DỤNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Nhà máy

Nhà máy

Nhà kho/ Trung tâm hậu cần

Nhà kho/ Trung tâm hậu cần

Nhà nhiều sàn

Nhà nhiều sàn

Nhà cao tầng

Nhà cao tầng

Khu phức hợp sản xuất

Khu phức hợp sản xuất

Nhà máy đóng tàu thủy

Nhà máy đóng tàu thủy

Nhà máy chăn nuôi gia cầm/ gia súc (điều kiện ăn mòn cao)

Nhà máy chăn nuôi gia cầm/ gia súc (điều kiện ăn mòn cao)

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Nhà thi đấu thể thao

Nhà thi đấu thể thao

Nhà trưng bày sản phẩm

Nhà trưng bày sản phẩm

Kết cấu thép hạng nặng

Kết cấu thép hạng nặng

Nhà chứa máy bay

Nhà chứa máy bay