PEB Steel tiếp tục được chọn làm nhà cung cấp kết cấu thép cho dự án Samsung Electronics HCM CE Complex Plant

PEB Steel tiếp tục được chọn làm nhà cung cấp kết cấu thép cho dự án Samsung Electronics HCM CE Complex Plant

09/10/2017

Related News