Ông Sami Kteily với vai trò diễn giả tại Diễn đàn Kinh Doanh Forbes 2018

Ông Sami Kteily với vai trò diễn giả tại Diễn đàn Kinh Doanh Forbes 2018

31/07/2018

Hồ Chí Minh – 26 tháng 07, 2018, Diễn đàn Kinh Doanh Forbes 2018 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Tạo dựng tăng trưởng bền vững” đã thu hút những lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, các chuyên gia, và nhà hoạch định chiến lược, cùng nhau thảo luận và đưa ra những chiến lược đảm bảo tăng trưởng bền vững vào các ngành công nghiệp cốt lõi tại Việt Nam.

Trong phiên thảo luận “Những cơ hội và thách thức cho ngành sản xuất”, Chủ tịch hội đồng thành viên, Ông Sami Kteily nhấn mạnh “Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt những doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa – như lĩnh vực thép. Chúng ta hi vọng Hoa Kỳ sẽ tái khởi động tiến trình gia nhập lại hiệp định TPP được thay thế bằng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, ông Sami còn chia sẻ “PEB Steel không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến thương mại vì thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty là thị trường ASEAN. Thậm chí, PEB Steel còn tận dụng được lợi thế  dựa trên cuộc chiến thương mại này, khi các nhà cung cấp thép vào thị trường Hoa Kỳ đã phải giảm giá bán vào các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ nhằm đảm bảo doanh thu tổng không bị ảnh hưởng nhiều”.

Related News