fbpx

Tổ Trưởng Tổ Hàn Tự Động

Mô tả công việc

 • Nhận kế hoạch sản xuất từ Trợ lý giám sát sản xuất, giao nhiệm vụ cho công nhân thực hiện, theo dõi kết quả sản xuất, bảo đảm theo dõi kế hoạch giao hàng
 • Phối hợp với QC để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất, khắc phục NCR
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc, nắm rõ về tình trạng hư hỏng của máy
 • Giữ cho khu vực làm việc được sạch sẽ và gọn gàng
 • Đề xuất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Trợ lý giám sát sản xuất
 • Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác
 • Đạt kế hoạch sản xuất theo phân công hằng ngày bởi Trợ lý SX với chất lượng cao và sản lượng mục tiêu
 • Tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm
 • Tự trau dồi kiến thức, rút kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ với đồng nghiệp
 • Thực hiện 5S một cách liên tục.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp trung cấp hoặc chứng chỉ về Cơ Khí/ Hàn/ Lắp/ Vận hành thiết bị nâng/ Vận hành máy
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật
 • Biết hàn tự động
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thương lượng
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building

Mô tả công việc

 • Nhận kế hoạch sản xuất từ Trợ lý giám sát sản xuất, giao nhiệm vụ cho công nhân thực hiện, theo dõi kết quả sản xuất, bảo đảm theo dõi kế hoạch giao hàng
 • Phối hợp với QC để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất, khắc phục NCR
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc, nắm rõ về tình trạng hư hỏng của máy
 • Giữ cho khu vực làm việc được sạch sẽ và gọn gàng
 • Đề xuất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Trợ lý giám sát sản xuất
 • Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác
 • Đạt kế hoạch sản xuất theo phân công hằng ngày bởi Trợ lý SX với chất lượng cao và sản lượng mục tiêu
 • Tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm
 • Tự trau dồi kiến thức, rút kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ với đồng nghiệp
 • Thực hiện 5S một cách liên tục.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp trung cấp hoặc chứng chỉ về Cơ Khí/ Hàn/ Lắp/ Vận hành thiết bị nâng/ Vận hành máy
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật
 • Biết hàn tự động
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và thương lượng
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building
Việc làm mới nhất

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật

Đốc Công Tổ Cắt

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật