fbpx

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Mô tả công việc

 • Đạt kế hoạch sản xuất theo lịch sản xuất được giao với chất lượng cao và sản lượng theo yêu cầu
 • Kiểm tra bản vẽ cắt trước khi tiến hành cắt và kiểm tra lại số lượng, chất lượng các chi tiết sau khi cắt
 • Lưu lại thông tin các chi tiết đã cắt (số lượng, tên dự án, tên chi tiết) và chuyển thông tin đến tổ liên quan: tổ khoan đột, dựng beam, tổ lắp
 • Tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm
 • Nhận kế hoạch sản xuất từ Đốc công sản xuất, giao nhiệm vụ cho công nhân thực hiện, theo dõi kết quả sản xuất
 • Phối hợp với kho để nhận vật tư theo đúng số lượng, chất lượng để thực hiện việc chế tạo theo sự chỉ đạo của Đốc công sản xuất
 • Phối hợp với Nhân viên kiểm tra chất lượng để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất
 • Giám sát và đào tạo nhân viên chế tạo sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, quy trình sản xuất
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc
 • Giữ cho khu vực làm việc được sạch sẽ và gọn gàng ( 5S & Kaizen)
 • Đề xuất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Đốc công
 • Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp trung cấp hoặc chứng chỉ về Cơ Khí/ Hàn/ Lắp/ Cắt/Vận hành máy
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Ưu tiên biết sử dụng phần mềm AutoCad, phần mềm fastcam
 • Ưu tiên biết sử dụng máy cắt CNC, máy cắt xả thép tấm
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật
 • Ưu tiên biết Tiếng Anh và sử dụng vi tính văn phòng
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building

Mô tả công việc

 • Đạt kế hoạch sản xuất theo lịch sản xuất được giao với chất lượng cao và sản lượng theo yêu cầu
 • Kiểm tra bản vẽ cắt trước khi tiến hành cắt và kiểm tra lại số lượng, chất lượng các chi tiết sau khi cắt
 • Lưu lại thông tin các chi tiết đã cắt (số lượng, tên dự án, tên chi tiết) và chuyển thông tin đến tổ liên quan: tổ khoan đột, dựng beam, tổ lắp
 • Tuân thủ quy trình an toàn lao động và chất lượng sản phẩm
 • Nhận kế hoạch sản xuất từ Đốc công sản xuất, giao nhiệm vụ cho công nhân thực hiện, theo dõi kết quả sản xuất
 • Phối hợp với kho để nhận vật tư theo đúng số lượng, chất lượng để thực hiện việc chế tạo theo sự chỉ đạo của Đốc công sản xuất
 • Phối hợp với Nhân viên kiểm tra chất lượng để kiểm tra, sửa chữa lỗi của sản phẩm sao cho chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu sản xuất
 • Giám sát và đào tạo nhân viên chế tạo sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, quy trình sản xuất
 • Giám sát và đảm bảo việc thực hiện theo quy định về an toàn trong sản xuất
 • Giữ gìn bảo quản vật tư trang thiết bị được công ty cấp phát theo yêu cầu công việc
 • Giữ cho khu vực làm việc được sạch sẽ và gọn gàng ( 5S & Kaizen)
 • Đề xuất đánh giá và xét duyệt năng lực làm việc của Công nhân cho Đốc công
 • Chuyển dữ liệu báo cáo cho thư ký sản xuất để đảm bảo báo cáo sản xuất được nộp đúng hạn và chính xác.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp trung cấp hoặc chứng chỉ về Cơ Khí/ Hàn/ Lắp/ Cắt/Vận hành máy
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Ưu tiên biết sử dụng phần mềm AutoCad, phần mềm fastcam
 • Ưu tiên biết sử dụng máy cắt CNC, máy cắt xả thép tấm
 • Có khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật
 • Ưu tiên biết Tiếng Anh và sử dụng vi tính văn phòng
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng.

Quyền lợi

Chế độ bảo hiểm Bồi dưỡng tay nghề
Chế độ khen thưởng Môi trường quốc tế
Làm việc nhóm & Lãnh đạo Hoạt động team building
Việc làm mới nhất

Tổ Trưởng Tổ Hàn Tự Động

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật

Đốc Công Tổ Cắt

Bà Rịa - Vũng Tàu   |   Kỹ thuật