Giải pháp cho Công trình Xanh

building

Giải pháp Công trình Xanh

 

PEB Steel cung cấp nhiều giải pháp giúp cho một công trình đạt tiêu chuẩn Xanh bằng các thiết kế và vật liệu cao cấp phù hợp khác nhau như: tôn lấy sáng, tôn màu white cream – PebLeed™ – chỉ sốphản xạ nhiệt – 82, hệ thống thông gió đỉnh mái phù hợp, mái che, vật liệu foam cách nhiệt – PebFoam™ , giúp tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, cải thiện sức khỏe cho và năng suất lao động.