fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Xi Măng (Thái Lan)

Nhà Máy Sản Xuất Xi Măng (Thái Lan)

Nhà Máy Sản Xuất Xi Măng (Thái Lan)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Vật liệu xây dựng
Diện tích / Trọng lượng 15,96 sqm / 604 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.