fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Sơn (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Sản Xuất Sơn (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Sản Xuất Sơn (Cam-pu-chia)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Vật liệu xây dựng
Diện tích / Trọng lượng 11,61 sqm / 886 mt
Địa điểm Cam-pu-chia
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.