fbpx

Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện Ô Tô – Giai Đoạn 1 (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện Ô Tô – Giai Đoạn 1 (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện Ô Tô - Giai Đoạn 1 (Cam-pu-chia)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Máy móc, Ô tô và Phụ tùng thay thế
Diện tích / Trọng lượng 14,001 sqm / 506 mt
Địa điểm Cam-pu-chia
Năm 2012
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.