fbpx

Nhà Máy Sản Xuất
Linh Kiện Điện Tử Ô Tô (Cambodia)

Nhà Máy Sản Xuất
Linh Kiện Điện Tử Ô Tô (Cambodia)

Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Ô Tô (Cambodia)

Công trình nhà máy sản xuất linh kiện điện tử dành cho ô tô bằng thép tiền chế với hệ khung kèo hỗn hợp, bước cột rộng 10 mét, kết hợp mái che và sử dụng vật liệu cách nhiệt PebInsul™.

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Điện năng và Chiếu sáng
Chủ đầu tư Nhật Bản
Địa điểm Cam-pu-chia
Năm 2019
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.