fbpx

Nhà Máy Động Cơ Tạo Hơi Nước Cho Dự Án Nhiệt Điện (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Động Cơ Tạo Hơi Nước Cho Dự Án Nhiệt Điện (Cam-pu-chia)

Nhà Máy Động Cơ Tạo Hơi Nước Cho Dự Án Nhiệt Điện (Cam-pu-chia)

Ứng dụng Nhà máy điện
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Địa điểm Cam-pu-chia
Năm 2017
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.