fbpx

Nhà Máy Dệt Nhuộm May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Dệt Nhuộm May Mặc (Việt Nam)

Nhà Máy Dệt Nhuộm Vải Sợi (Việt Nam)

Ứng dụng Nhà máy
Nhóm ngành Dệt may và May mặc
Diện tích / Trọng lượng 18.300 sqm / 541 mt
Địa điểm Việt Nam
Năm 2016
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.